Reklāma

    
Informācija par ceļvedi GALERIJA

Izdevumā lietotās valodas: latviešu un angļu valoda
Galeriju ceļvedis iznāk četras reizes gadā, pa periodiem:

janvāris - februāris - marts
aprīlis - maijs - jūnijs
jūlijs - augusts - septembris
oktobris - novembris - decembris

Izdevuma tirāža:  3000 eksemplāri    
Izplatīšana: Bez maksas, reklamētajās galerijās, antikvariātos, viesnīcās un tūrisma informācijas centros.
Kopš 2000.gada informāciju par mākslas galerijām Latvijā izplata galeriju ceļvedis GALERIJA. 

www.galleries.lv ir galeriju ceļveža GALERIJA interneta versija 

Ja Jūs interesē informācija par galerijas, izstādes, vai pakalpojumu reklāmu www.galleries.lv , kā arī  galeriju ceļvedī GALERIJA, lūdzam sazināties ar:

Izdevējs: Toms Zvirbulis
                      
Telefons:             + 371 29141605            
E-pasts:  birkenfelds@gmail.com